Symbols - Morten Timm - Handmade Danish JewelryMorten Timm – Handmade Danish Jewelry

Symbols

Inspirationen til logoet kom, da vi læste bogen “de 4 leveregler”. Bogen har udvidet vores horisont og givet os en masse egenskaber til, at se andre synsvinkler i livet.
Hjertet i logoet består af 4 lotus blomster,  hvor af hver blomst symbolisere hver  leveregl.

De fire leveregler er baseret på gammel toltekisk visdom, og giver os mulighed for, at åbne vores liv for en ny oplevelse af frihed, sand lykke og kærlighed.

Vær ren i dit ord
Tag ikke noget personligt
Lad være med at formode noget
Gør altid dit bedste

Den første leveregel Vær ren i dine ord

Ordet er noget af det mest magtfulde der findes – ikke blot en lyd eller et symbol…det er styrke. Den magt man har til at udtrykke sig, meddele sig, til at tænke med og derved skabe begivenheder i sin tilværelse. Ord er det mest magiske redskab mennesket har. Med det kan du skabe de smukkeste drømme eller de største ødelæggelser omkring dig. Ved misbrug af ordet, trækker vi hinanden ned og fastholder i en tilstand af frygt og tvivl.

Væsentligt for den første leveregel
Tal med integritet. Sig kun hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller at sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.

Hvis du forstår den første leveregel “Vær ren i dit ord” – ved at forstå hvad ord ”er” og hvad ord ”gør” vil du begynde at ane muligheden for forandring. Forandring for hvordan du forholder dig til dig selv og dernæst, hvordan du forholder dig til andre. Sladder vil ophøre og giften vil miste sin magt og du vil opdage, at din mening blot er Dit synspunkt og ikke nødvendigvis sandheden, idet din mening udspringer af din overbevisning, dit ego og din drøm og nødvendigvis ikke sandheden for den anden. Men vigtigt er det, at det rene ord gør dig mere immun overfor andres ord – du vil være mindre modtagelig og sårbar.

Den anden leveregel Tag ikke noget personligt

Hvad der end sker omkring dig, skal du ikke tage det personligt. Er man enig i det sagte, er det taget personligt. Men det er væsentligt at have for øje, at ikke noget af det andre siger, siger de for din skyld. Det er for deres egen skyld, men igennem vores opdragelse lærer vi, at tage det sagte for personligt – vi tror over tid, at vi er ansvarlige for alt. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at det andre siger, gør eller mener er efter deres regler. De regler, de i deres sind, har opbygget gennem de voksne, som har været deres læremestre. Når man tager noget personligt, bliver man såret og det allervigtigst er at forstå, at det ikke er ordene i sig selv der sårer, men at de udtalte ord røre ved nogle sår du allerede har i forvejen, skabt måske for rigtigt mange år siden, og ord som du måske har glemt eller lagt låg på, fordi de ganske enkelt gjorde for ondt. Så her er muligheden for at opdage dem, erkende dem og dernæst hele dem.

Væsentligt for anden leveregel
Intet af hvad andre gør – er på grund af dig. Hvad andre siger og gør er en projektion af deres egen virkelighed og deres egne drøm. Når du er immun overfor andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødig lidelse.

Hvis du kan lære denne leveregel vil du opdage, hvor fri du vil blive. Hele verden kan sladre om dig, men du vil ikke tage det personligt. Hvis nogen ikke behandler dig med kærlighed eller respekt er det en gave, hvis de forlader dig. Omvendt kan det ”at forlade” eller blive forladt gøre ondt for en tid, men dit hjerte vil heles og du vil opdage, at du ikke har brug for at stole på andre end dig selv for at træffe de rigtige valg. Når du virkelig har indset denne regel vil du opdage, at andres handlinger eller sårende ord næsten ikke kan ramme dig og du ikke er ansvarlig for andres handlinger, blot dine egne, fordi du nu kun skal stole på dig selv. Du kan vælge af rent hjerte, bede om det du har brug for, uden frygt for at blive latterliggjort eller afvist. Gør du denne leveregel til en vane vil du opdage at misundelse, vrede og sorg vil forsvinde.

Den tredje leveregel Lad være med at formode noget

Vi har en tendens til at fremsætte formodninger, men problemet med disse formodninger er, at vi tror, at de er sandheden. Vi kan fremsætte formodninger om hvad andre gør og tænker og når vi så tager det personligt, giver vi dem igen skylden og sender følelsesmæssig gift tilbage med vores ord og vi ender med at skabe en gevaldig ballade ud af ingenting. Hvis der er noget vi ikke forstår, fremsætter vi formodninger og sammenhænge og når så sandheden kommer frem, ender det med at det slet ikke forholdt sig, som vi troede.

Menneskehjernen er konstrueret sådan den vil begrunde alting for at forklare og forstå alting, for at vi kan føle os trygge. Og der er mange spørgsmål som forstanden ikke kan besvare og om svaret altid er korrekt er ikke det vigtige. Alle mulige formodninger dannes, fordi vi ikke har modet til at stille spørgsmålene om betydningen grundet i en indre regel om, at “de andre burde da vide, hvad du ønsker dig for de kender dig så godt” eller at det er utrygt at stille spørgsmål eller lignende.

Væsentligt for tredie leveregel
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til fuldstændig at forandre dit liv.

Måden at lade være med at formode noget på, er at stille spørgsmål. Forvis dig om at I forstår hinanden – ellers spørg nærmere hvis du stadig er i tvivl om betydningen. Den dag du holder op med at formode vil du kommunikere tydeligt og klart og være fri af følelsesmæssig gift. Når du ikke formoder bliver dit ord rent. Du vil da kunne bruge ordet til at skabe, dele, give og elske og dermed finde vejen til personlig frihed.

Den fjerde leveregel Gør altid dit bedste

Denne sidste leveregel er den, som gør det muligt for de øvrige tre at blive dybt indgroede vaner. Men for at forstå hvornår det så er ”dit bedste” er det væsentligt at have for øje at ”dit bedste” vil være forskellig afhængig af din øjeblikkelige situation. Når du vågner frisk og velltilpas om morgenen, vil dit bedste være langt bedre end om aftenen, hvor du er træt. Endvidere er det afhængigt af, om du er rask eller syg eller ædru i modsætning til beruset, om du er lykkelig eller urolig, vred eller endda jaloux.

Dit bedste vil være underlagt dine almindelige stemningsskifte og kan ændre sig fra det ene øjeblik til det andet, fra dag til dag osv. Og dertil vil det ændre sig med tiden. Men modsat skal du ikke gøre mere end dit bedste forstået sådan, at anstrenger du dig for at gøre mere end dit bedste vil du forbruge af dine ressourcer mere end godt er. Overdriver du – udpiner du kroppen og det vil have den modsatte effekt og medfører, at det vil tage længere tid for dig at nå dine mål.

Gør du mindre end dit bedste, gør du dig til genstand for frustrationer, selvbebrejdelser, skyld og skam, som i sig selv lægger en dæmper på din personlige frihed. Gør du altid dit bedste uanset livsomstændigheder vil der ikke være grundlag for at bebrejde dig selv. Du vil få et levende liv, fordi du bliver mere arbejdsom og giver dig selv til dine omgivelser. Du gør dit bedste for dig selv og for andre, fordi det har du har lyst til at gøre og har glæde ved det og ikke fordi du forventer en belønning for dine handlinger eller ønsker at behage andre eller behage din indre dommer.

Væsentligt for fjerde leveregel
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste. Det vil være forskelligt alt efter om du er rask eller syg eller lignende. I alle situationer skal du gøre dit bedste og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.

Når du gør det, lærer du at accepterer dig selv og lære at være bevidst om dig selv og dine fejl. At lære af sine fejl betyder, at du øver dig for derefter at se på resultaterne og derefter fortsætte med at øve dig – det øger din bevidsthed.